Metsa ost parima hinnaga metsandusturul

Metsa ost

Metsa ost ja metsakinnistute majandamine on meie põhiline tegevusvaldkond. Meil on sellel alal kogemused juba aastast 1999. Siinkohal on tegu 100% kodumaisel kapitalil põhineva tuntud metsafirmaga, kes tagab sulle asjatundliku teeninduse ja õiglase turuhinna. Metsamaad müües küsi kindlasti pakkumist ka meilt!

Oleme pikaaegsete kogemustega usaldusväärne metsaettevõte, kellel on metsa töötlemiseks ja väljaveoks vajalik tehnika ning professionaalne tööjõud endal olemas. Kõik metsaraie- ja veoteenused, sealhulgas hilisemad hooldetööd raielangil ja väljaveoteedel teostame algusest lõpuni omade jõududega!

Metsakinnistute ost

metsa ostMetsakinnistute ost üle Eesti. Ostame ka osaliselt raiutud ja koos põllumaaga olevaid metsakinnistuid. Vajadusel tuleme kohale ja vaatame müügiks pakutava metsakinnistu isiklikult üle. Pakume kõigile klientidele mitmekülgset abi juriidiliste küsimuste lahendamisel mida metsakinnistute müümine endaga kaasa võib tuua.

Oleme kindlaks partneriks metsakinnistu müügiga seonduval asjaajamistel, kuni tehingu sõlmimise lõpphetkeni. Seega hoolitseme igati selle eest, et sinu metsakinnistute müük ja sellega seonduv asjaajamine oleks osapooltele võimalikult läbipaistev ja arusaadav. Metsakinnistute ostmisega kaasnev müügitehing kinnitatakse notariaalselt.

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost tähendab seda, et ostetaval metsamaal on läbi viidud täielik- või siis osaline raie. Järjepidava metsaettevõttena ostame raiutud metsamaad selleks, et seda tulevikus kasumlikult majandama hakata. Tulevase metsa majandamise eesmärkidel ostame ka metsamaad, mis ei ole veel raieküpseks saanud.

Tasuta metsa ostu hinnapakkumine

Metsamaa ostmine saab alguse ostupakkumise tegemist. Selleks uurime metsakinnistute tausta ja veendume selles, et kinnistul ei oleks piiranguid, mis takistaks seal raietööde läbiviimist. Lisaks selgitame välja selle, et kuidas metsakinnistule ligi pääseb. Metsamaa ligikaudse väärtuse oskame öelda ka metsamajandamiskava puudumisel. Seda siis juhul, kui oleme eelnevalt metsaga kohapeal tutvunud.

Metsa ostule eelneva hinnapakkumise koostamine on sulle tasuta – sõltumata metsamaal kasvava puistu seisukorrast või metsakinnistu asukohast. Müügitehing on võimalik ka siis, kui kasvavas metsas on hooldusraie osaliselt tehtud või siis sootuks tegemata. Samuti on võimalik hüpoteegiga koormatud metsamaa müük. Vajadusel aitame sind metsamajanduskava koostamisel.

Metsakinnistu ost usalda professionaalsele metsafirmale

Metsakinnistu ost ja sellega kaasnev müügitehing sätestab kõik vajalikud kokkulepped ka metsamaterjali väljaveoks kasutatavate teede osas. Majandame ostetud metsamaal kasvavat metsakooslust vastavalt kehtivale metsaseadusele ja vastutame metsamaa seisukorra eest pärast raietööde lõppemist.

Me ei ole metsakinnistute vahendajad! Meil on metsa ülestöötamiseks ja transpordiks vajaminev tehnika endal olemas. Vajalikud raie- ja hooldetööd teostame iseseisvalt. Seeläbi võid kindel olla, et sinu metsakinnistu müük usaldusväärsele ja pikaaegsete kogemustega metsafirmale garanteerib alati parima hinna.Metsa müük eeldab usaldusväärset partnerit