Treilerveod Eestis ja ka mujal. Metsavedu ja metsa väljavedu

Treilerveod

Treilerveod on meie igapäevase töö osa. Vastavalt vajadusele teostame transporti nii kõrge kui ka madala platvormiga treileritega. Seda siis selleks, et transportida erineva kaalu ning gabariidiga veoseid. Vajadusel teostame treilervedusid ka väljaspool Eestit.

Meie treilerijuhid on pädevad käsitlema erinevat rasketehnikat nii, et veose peale ning maha laadimisel ei oleks vaja teise osapoole abi. Lisaks transpordivad meie treilerid erinevaid ehitusmaterjale. Olgu siis nendeks betoonpaneelid, hoone moodulid, erinevad metallkonstruktsioonid või ehitusplokid.

Metsavedumetsavedu

Metsavedu, mis on tellitud professionaalselt metsaettevõttelt, tagab metsaveoks kasutatavate teede hea seisukorra ka peale metsavedude lõppemist. Puidu transpordiks kasutatakse spetsiaalseid tõstukitega varustatud metsaveoautosid. Võid meid usaldada, kuna omame metsamaade ülestöötamisel kogemusi juba rohkem kui 17 aastat. Pikaajaline kogemus metsa ülestöötamisel teeb meist asjatundliku koostööpartneri kõikidele metsandusega seonduvatele küsimustele vastamisel. Võta meiega ühendust ja küsi hinnapakkumist! Hinnapakkumise metsaveose transpordile teeme kiiresti ja see on sulle tasuta.

Metsa väljavedu

Metsa väljavedu teostame spetsiaalsete väljaveo traktoritega. Selline tegevus hõlmab endas metsamaterjali kokkuvedu lähima tee äärde. Sealt edasi transporditakse metsamaterjal metsaveoautodega lõplikku sihtpunkti.

Metsamaterjali väljaveol kasutame erineva massi ning gabariidiga väljaveo traktoreid. Hindame metsamaa pinnase olukorda ja pehmema pinnase korral kasutame laiemate roomikutega või siis kaalult kergemaid väljaveo traktoreid.

Anname endast kõik, et metsatööd saaks teostatud keskkonda säästvalt!