Treilerveod Eestis ja ka mujal. Metsavedu ja metsa väljavedu

Treilerveod

treilerveodTreilerveod on meie igapäevase töö osa. Oleme kogemusega metsatehnika, ehitustehnika ja põllumajandustehnika vedajad. Vastavalt vajadusele teostame veoteenust kahe erineva treileriga, madal- ja sileplatvorm. Seda siis selleks, et transportida erineva kaalu ning gabariidiga veoseid. Pakume riigisisest ja rahvusvahelist teenust 24 tundi ööpäevas.

Meie treilerijuhid on pädevad käsitlema erinevat rasketehnikat nii, et veose peale ning maha laadimisel ei oleks vaja teise osapoole abi. Lisaks transpordivad meie treilerid erinevaid ehitusmaterjale. Olgu siis nendeks betoonpaneelid, hoone moodulid, erinevad metallkonstruktsioonid või ehitusplokid.

Metsavedu

Metsavedu, mis on tellitud professionaalselt metsaettevõttelt, tagab metsaveoks kasutatavate teede hea seisukorra ka peale metsavedude lõppemist. Puidu transpordiks kasutatakse kaasaegseid täishaagisega metsaveoautosid ja poolhaagiseid. Võid meid usaldada, kuna omame metsa ülestöötamise ja metsatranspordi kogemust juba 20 aastat. Pikaajaline kogemus metsa ülestöötamisel ja metsa transpordil teeb meist asjatundliku koostööpartneri kõikidele metsandusega seonduvatele küsimustele vastamisel. Võta meiega ühendust ja küsi hinnapakkumist! Hinnapakkumise metsaveose transpordile teeme kiiresti ja see on sulle tasuta.

Metsa väljavedu

Metsa väljavedu teostame spetsiaalsete väljaveo traktoritega. Selline tegevus hõlmab endas metsamaterjali kokkuvedu lähima tee äärde. Sealt edasi transporditakse metsamaterjal metsaveoautodega lõplikku sihtpunkti.

Metsamaterjali väljaveol kasutame erineva massi ning gabariidiga väljaveo traktoreid. Hindame metsamaa pinnase olukorda ja pehmema pinnase korral kasutame laiemate roomikutega või siis kaalult kergemaid väljaveo traktoreid.

Lisaks teostame kallur- ja puistematerjalide vedusid!