Raieõiguse ost kasvavale metsale üle Eesti

Kasvava metsa raieõiguse ost

Kasvava metsa raieõiguse ost ei ole iseenesest notariaalne tehing. Raideõiguse ostja ja müüja vahelised kokkulepped sätestatakse raieõiguse võõrandamise lepingus. Ennem lepingu sõlmimist tuleme alati isiklikult kohale ja vaatame metsakinnistul müügiks pakutava metsamaterjali üle. Pikaaegne kogemus metsaraiete teostamisel teeb meist kogemustega ja mõistva koostööpartneri.

Vastame kõigile küsimustele mida raieõiguse võõrandamine endaga kaasa toob ja aitame vajalike lepingute sõlmimisel. Teeme omalt poolt kõik võimaliku, et jõuda raieõiguse ostulepingu sõlmimisel müüjaga üksmeelele.

Raieõiguse võõrandamine on sinu jaoks kiire, paindlik ja turvaline tehing! Üleriigilised raietööd ja metsade majandamine ongi meie põhiline tegevusvaldkond. Kui soovid müüa raieõigust parima hinnaga tuntud Eesti metsandusettevõttele, siis oled õiges kohas. Meie näol on tegemist kogenud ja professionaalse metsafirmaga, kes ostab raideõiguse ja teostab metsaraiet kooskõlas raie müüja ja metsaseadusega.

raieõiguse ostOmame metsamaade ülestöötamiseks vajalikku tehnikat ja koolitatud tööjõudu ning teostame raietööd alati omade jõududega. Ühtlasi korrastame peale raietööde lõppemist ja metsamaterjali äravedu - nii laoplatsid kui ka metsasihid.

Võta meiega kindlasti ühendust ja küsi tasuta hinnapakkumist!

Raieõiguse ost ja tasuta hinnapakkumine

Raieõiguse ost ja kiire hinnapakkumine – sõltumata metsamaal kasvava metsamaterjali seisukorrast või kinnistu asukohast. Meil on metsataksaatori teadmised ja tehniline valmidus metsamaterjali väärtuse hindamiseks endal olemas.

Raieõiguse ostu hinnapakkumise tegemisel veendume esmalt selles, et metsakinnistul oleks lubatud raietöid läbi viia. Seejärel esitame müüjale omapoolse hinnapakkumise. Hilisemad vajalikud ligipääsu kokkulepped naaberkinnistute omanikega sõlmime iseseisvalt.

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamine

Raieõiguse võõrandamine soodsaima hinna pakkujale ei pruugi tagada alati parimat tulemust, kuna raiejärgne metsamaa ja äraveoteede korrastamine ei ole hinna sisse arvestatud. Kõige parem viis oma metsamaad majandada on müüa selle raieõiguse võõrandamine professionaalsle metsafirmale. Raieõiguse ost kasvavale metsale on metsafirma jaoks lepinguga kindlalt reglementeeritud tehing.

Kuna metsamaa jääb pärast raideõiguse müüki metsaomanikule alles on väga oluline, et metsatööde teostaja oleks kogemustega ja usaldusväärne metsaettevõte. Seeläbi võid kindel olla, et sinu metsas teostatud raietööde tulemus on ka kvaliteetne.

metsa müük ja tulumaksKasvava metsa raieõiguse ost ja lepingu sõlmimine

Raieõiguse võõrandamine ja sellega seonduv leping sõlmitakse seejärel, kui oleme müüjaga kokku leppinud planeeritud raietööde mahus ja nende hinnas. Reeglina sõlmitakse raieõiguse ost ja selle alusdokument ehk müügileping kuni üheks aastaks. Soovi korral on seda muidugi võimalik ka pikendada.

Oleme alati valmis vastama kõigile metsamajandusega seotud küsimustele, nii raietööde käigus kui ka peale nende lõppemist. Vajadusel oleme abiks metsateatise esitamisel ja metsamajandamiskava koostamisel.

Lähtume raietööde teostamisel Eesti Vabariigis kehtivast metsaseadusest ja suhtume sinu metsa hoolivalt. Kasutame metsas raietööde läbiviimiseks alati oma raietehnikat ja professionaalset tööjõudu. Ennem raietööde algust teostame raiutaval metsamaal ka alusmetsa lõikuse.

Raieõiguse võõrandamine eeldab ennem müügilepingu allkirjastamist ka seda et, meie ise sõlmime kõik vajalikud kokkulepped metsamaterjali väljaveoks ja äraveoks kasutatavate maade ning teede osas.

Raieõiguse võõrandamine ja vajalikud dokumendid


Füüsiline isik peab esitama järgmised dokumendid:

 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass, id-kaart)
 • müüja volikiri, kui müüja ise ei viibi lepingu sõlmimise juures (lihtkirjalik või notariaalne)
 • väljavõte kinnistusraamatust (lisame meie)
 • koopia metsateatisest

Juriidiline isik peab esitama järgmised dokumendid:

 • müüja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (pass, id-kaart)
 • müüja esindaja volikiri, kui ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardi ärakirjal
 • B-kaardi koopia
 • kui juriidiline isik pole ise raideõiguse omanik, siis omanikuga sõlmitud raideõiguse ostulepingu koopia
 • väljavõte kinnistusraamatust (lisame meie)
 • koopia metsateatisest

 • Loe kindlasti meie artiklit "Raieõiguse müük", kus toome välja fikseeritud hinnaga ja väljatuleku alusel raiemüügi erinevused.
 • Müügitulude maksustamiset tulumaksuga kirjutame lähemalt siin: "Metsa müük ja tulumaks".
 • Raiejärgsest metsamaa uuendamisest saad lugeda siit: "Metsa uuendamine".

 Raieõiguse ost ja müük vajab usaldusväärset partnerit