Kodulehe privaatsuspoliitika | Kodulehe kasutustingimused | Ettevõtte privaatsuspoliitika

KODULEHE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Eesmärk

Grundar Puit OÜ (edaspidi Ettevõte) hindab ja peab oluliseks isikuandmete kaitset. Lähtudes kohustusest kaitsta isiku privaatsust ja õigusi isikuandmete töötlemisel, koostas Ettevõte läbipaistvaks ja selgeks andmetöötluseks käesolevad andmekaitsetingimused, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Ettevõtte veebilehel www.grundar.ee (edaspidi Veebileht).

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune Veebilehe kasutaja (edaspidi Kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Ettevõttele omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, hinnapäringute saatmine, infopäringute esitamine e-posti või telefoni teel.

Teenused on kõik Ettevõtte poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab Kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Ettevõte kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid Kasutajate isikuandmeid, järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • Kasutaja nimi, telefoninumber, e-posti aadress, kinnistu või kasutusvalduse andmed – Kasutaja poolt info või hinnapäringu tegemisel;
 • Veebilehe külastatavuse statistika – Google Analytics-i abil.

Isikuandmete kasutamine

Ettevõte kasutab isikuandmeid:

 • Kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, Kasutajaga suhtlemiseks, hinnapakkumiste edastamiseks.

Ettevõte kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks või teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Ettevõtte lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Ettevõtte Kasutajale teenuseid.

Ettevõte võib igapäevaseks tegevuseks kasutada kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-posti edastamise ja haldamise teenust;
 • Veebilehe majutust;
 • Veebilehe kasutusstatistikat ja analüüsi.

Lisaks eelnevalt nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Ettevõte kasutaja isikuandmeid koostööpartneritele. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik Kasutajale teenuse osutamiseks.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Ettevõte säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse seitse aastat alates majandusaasta lõppemisest. Hinnapäringu vormi või e-posti teel saabuvaid andmeid säilitatakse üks aasta või kuni omavahelised lepingud on mõlema osapoole poolt täidetud.

Ettevõte rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb Kasutajal saata sooviavaldus e-posti aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab Kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Ettevõtte veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Kasutades Ettevõtte veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt Kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad Kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks Kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt Kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui Kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Ettevõte Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alamlehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.
Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata.

Privaatsustingimuste muutmine

Ettevõttel on vajadusel õigus muuta, täiendada või täpsustada Privaatsuspoliitikat ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada selle vastavus seadusandlusele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati saadaval veebilehel www.grundar.ee/privaatsustingimused

Kõigi Privaatsuspoliitika, andmetöötluse ja Kasutaja õiguste kohta tekkivate küsimuste korral palub Ettevõte teha päring e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib alates 01. jaanuar 2020. a.

Kodulehe privaatsuspoliitika | Kodulehe kasutustingimused | Ettevõtte privaatsuspoliitika