Kuidas müüa metsa võimalikult tulusalt?

Kuidas metsa müüa?

Metsa müümisel peab metsaomanik kõigepealt otsustama, et kas müüa metsakinnistu tervikuna või siis ainult sellel kasvav mets. Metsakinnistu müügi korral müüakse nii metsamaa kui ka sellel kasvav mets. Raieõiguse müügi korral müüakse ainult kinnistul kasvav metsamaterjal ja metsamaa ise jääb omanikule alles.

Kuidas müüa metsa võimalikult tulusalt?

Metsa müümine osutub kõige tulusamaks juhul, kui müüa metsamaa ja sellel kasvav mets tervikuna. Metsakinnistu müümine tervikuna sobib inimesele, kelle teadmised metsa jätkusuutlikust majandamisest ei ole just märkimisväärsed ja ta ei ole huvitatud metsakinnistu omamisest ning metsa majandamisse investeerimisest.

kuidas müüa metsaRaieõiguse müük ei taga küll esialgu maksimaalset kasumit, kuid loob võimaluse metsamaalt ka tulevikus tulu teenida. Seda siis juhul, kui metsaomanik investeerib metsamaa uuendamisse ja selle järjepidevasse majandamisse, kuni metsa raieküpseks saamiseni.

Raieõiguse müümine eeldab metsaomanikult keskonnaametile metsateatise esitamist ja selle numbri kajastamist ka metsaettevõtte ja metsaomaniku vahel sõlmitavas raieõiguse võõrandamise lepingus.

Uuendusraie teostamisel peab metsaomanikul olema kehtiv metsamajandamiskava. Välja arvatud juhul, kui müüja on eraisik ja tema metsamaa pindala on väiksem kui viis hektarit. Uuendusraiet teostatakse metsa uuendamise või loodusliku uuenemise soodustamise eesmärgil.

Milline on sinu metsa väärtus?

Metsa müümisel peaksid sa esmalt päris kindlasti teadma metsa reaalset turuväärtust. Maksimaalse kasu saamise eesmärgil ära küsi oma metsa hinda naabrimees „Jaanilt“ ega ka külakeskuse kuulutustetulbalt või bussipeatuse seinalt leitud telefoninumbrilt.

Metsa hindamine oleks tark tellida mõnelt sõltumatult ettevõttelt, kes ei oleks seotud kohaliku metsaühistu ega ka piirkonnas tegutsevate metsaostjatega. Reeglina on kõigil suurimatel Eesti metsaettevõtetel atesteeritud ja usaldusväärne taksaator ehk metsahindaja meeskonnas olemas.

metsa müük ja tulumaksKellele oma metsa raieõigus või metsakinnistu müüa?

Esimene reegel on see, et küsi võrreldavaid pakkumisi erinevatelt Eesti metsaettevõtetelt! Metsandusettevõtete all peetakse silmas ikka neid metsafirmasid, kellel on isiklik raietehnika ja tööjõud endal olemas.

Vajadusel paluge kasvõi lähedaste abi, et nad leiaks internetist usaldusväärsed Eesti metsandusettevõtted, kelle koduleheküljel ja ettevõtte kontaktandmetes kirjeldatud personali koosseis viitaks usaldusväärsele metsafirmale. Mitte aga ühe või kahe mehe vahendustegevusele, kes ostetud metsakinnistud vaheltkasu teenimise eesmärgil kohalikele metsaettevõtetele või Soome ja Rootsi pensionifondidele reaalse turuhinnaga maha müüvad.

Kas metsaoksjonid tagavad alati parima hinna turul?

Metsaoksjonite korraldajad on nö. seaduslikud vahendajad, kes lisavad sinu metsakinnistu või raieõiguse oma oksjonikeskkonda müüki ja meelitavad siis metsandusettevõtteid oksjonil osalema. Peale oksjoni lõppemist tuleb aga metsaomanikul tasuda neile oksjoni lõpphinnast arvestatavad komisjonitasud.

On üsna selge, et metsandusettevõtted ei maksa oksjonitel metsa eest paremat hinda, kui nad maksaksid otse metsaomanikule. Kuna metsaomanikud võtavad erinevatelt ettevõtetelt reeglina võrreldavaid hinnapakkumisi on metsafirmad konkurentsist täiesti teadlikud ja annavad endast parima. Seega ei saa me kindlasti väita, et metsaoksjonid tagavad konkurentsi tõttu alati parima hinna turul, kuna oksjoni müügihinnast tuleb metsaomanikul oksjonipidajatele veel komisjonitasud maksta.


 Metsamüügi ABC

  • Maksimaalse tulu saamise eesmärgil ära müü oma metsa külakeskuse teadetetahvlil praalivale metsavahendajale! Küsi võrreldavaid hinnapakkumisi kogemustega metsaettevõtetelt, kes omavad isiklikku raietehnikat ja professionaalset tööjõudu.
  • Metsaskinnistu müük on notariaalne tehing ja sulle sobiva summa tasumisel kasuta notari deposiiti.
  • Raieõiguse müük ei ole iseenesest notariaalne tehing. Vajalikud müügitingimused millest ostja peab lähtuma, tuuakse välja raieõiguse võõrandamise lepingus.
  • Võrreldavate hinnapakkumiste küsimine tagab reeglina soodsaima hinna.
  • Raieõiguse müügi korral tasub arvestada, et parim hind ei pruugi alati tagada parimat kvaliteeti ja keskkonnasõbralikke raietöid.
  • Raieõiguse võõrandamise leping võib sisaldada ka raiejärgse metsa uuendamise tingimusi.
  • Ära nõustu tehingu summade hilisema või osalise tasumisega. Hiljem võivad metsaostjad hakata rääkima mürsukildudest või erinevatest haigustest sinu metsas, mis mitte kuidagi ei võimalda neil nõutud summat tasuda!

Kui palju võib metsaomanik ise oma metsas raiuda?

raieõiguse müükMetsaomanik võib konkreetsel metsakinnistul metsast välja raiuda tuulemurdu või kahjustatud puid ~20tm aastas. Suuremate raiemahtude korral peab ta keskkonnaametist küsima metsateatise ehk raiepileti.

Metsateatis on metsa raiet võimaldav dokument. Metsateatist on võimalik registreerida ka e-metsateatise veebiteenuse kaudu või saata see keskkonnaametile e-posti kaudu.

Suurematel metsakinnistutel kui 5ha tuleb raieõiguse saamiseks koostada eelnevalt metsamajandamiskava. Seda siis juhul, kui planeeritav raiemaht ületab 20tm aastas. Metsanduskava ja selles sisalduvad hindamisandmed kehtivad kümme aastat. Metsamajandamiskava koostamine annab hea ülevaate kasvava metsa üldisest seisundist ja aitab metsamaad ka edaspidi tulusalt majandada.

Ennem raietegevusega alustamist tutvu kindlasti metsaseadusega, et end metsamajandamise juriidilise poolega kurssi viia. Soovitav on ennem raietööde algust metsamaterjali ostjaga kokku leppida raiutavate puuliikide sortimendid ja hinnad. Seejärel planeeri ka metsa väljavedu ja äravedu. Iseseisev metsamajandamine nõuab metsandusalaseid teadmisi. Mõtle ennem hoolikalt läbi, kas sa oled ikka piisavalt pädev raietööde teostamiseks.


Hoiame ja kaitseme üheskoos Eestimaa metsi!