Kuidas müüa metsa?

Metsa müük

Metsa müük nõuab metsaomanikult otsust, et kas müüa metsakinnistu tervikuna või siis ainult sellel kasvavad puud. Metsakinnistu müük eeldab seda, et müüakse nii metsamaa kui ka sellel kasvav mets. Raieõiguse müük aga seda, et kasu saadakse ainult kinnistul kasvavast metsast aga metsamaa jääb endiselt omanikule alles.

Kuidas müüa metsa?

Kuidas müüa metsa võimalikult kasumlikult? Metsa müük osutub kõige tulusamaks juhul, kui müüa metsamaa ja sellel kasvav puistu tervikuna. Metsakinnistu müük tervikuna sobib inimesele, kelle teadmised metsa jätkusuutlikust majandamisest ei ole just märkimisväärsed ja ta ei ole huvitatud metsamaa omamisest ning metsa majandamisse investeerimisest.

Raieõiguse müük seevastu ei taga küll esialgu maksimaalset kasumit, kuid loob võimaluse metsamaalt ka tulevikus tulu teenida. Seda siis juhul, kui metsaomanik investeerib metsamaa uuendamisse ja selle järjepidevasse majandamisse, kuni metsa raieküpseks saamiseni.

Milline on sinu metsa väärtus?

kuidas müüa metsaMetsa müük eeldab seda, et metsaomanik peaks päris kindlasti teadma oma metsa ligikaudset turuväärtust. Maksimaalse kasu saamise eesmärgil ei tohiks küsida oma metsa väärtust naabrimees „Jaanilt“ ega ka külakeskuse kuulutusetulbalt ja bussipeatuse seinalt leitud telefoninumbrilt.

Eestis tegutsevad suuremad metsamajandusettevõtted ei tegele bussipeatustesse kuulutuste kleepimise ega ostusoovi eesmärgil inimestele helistamisega. Suure tõenäosusega on tegu vahendajatega, kes üritavad teadmatutelt metsa turuhinnast odavamalt ära osta, et see siis vahelkasu teenimise eesmärgil tõelistele metsandusettevõtetele maha müüa.

Metsa hindamine oleks tark tellida mõnelt suuremalt metsaettevõttelt, kellel pea kõigil on atesteeritud ja usaldusväärne taksaator ehk metsahindaja meeskonnas olemas. Kui metsale on eelnevalt koostatud metsamajandamiskava, siis on võimalik ligikaudne turuväärtus ka selle põhjal välja arvestada.

Kellele oma metsa raieõigus või metsakinnistu müüa?

Metsa müük eeldab seda, et küsitakse võrreldavaid hinnapakkumisi erinevatelt metsaettevõtetelt! Metsandusettevõtete all peetakse silmas ikka neid metsafirmasid, kellel on isiklik raietehnika ja tööjõud endal olemas.

Vajadusel paluge kasvõi lähedaste abi, et nad leiaks internetist usaldusväärsed Eesti metsamajandusettevõtted, kelle koduleheküljel ja ettevõtte kontaktandmetes kirjeldatud personali koosseis viitaks tõsiseltvõetavale metsafirmale. Kindlasti oskab usaldusväärsete metsafirmade leidmisel kaasa aidata ka kohaliku omavalitsuse metsanõunik.

Kas metsa müük oksjonil tagab alati parima hinna?

metsamaa müük ja tulumaksMetsaoksjonite korraldajad on nö. seaduslikud vahendajad, kes lisavad sinu metsakinnistu või raieõiguse oma oksjonikeskkonda müüki ja meelitavad siis metsandusettevõtteid oksjonil osalema. Peale oksjoni edukat lõppemist peab metsaomanik aga oksjonipidajale arvestatavad komisjonitasud tasuma.

Võrreldava näitena võiks välja tuua selle, et on ju täiesti inimliku mugavuse küsimus, kas viia väärtuslik maal oksjonile ja selle müügihinnast oksjonipidajale vahendustasu loovutada või leida ise maalile soovitud hinnaga ostja.

Kuna ka meie ettevõtte osaleb metsaoksjonitel ja ostab sealt majandamiseks metsamaid, siis kogemuste põhjal julgeme öelda nii, et kindlasti on juhtumeid, kus metsakinnistu läheb müügiks hetke turuväärtusest kõrgema hinnaga. Siiski peame ka nentima, et oleme võitnud oksjoneid, mille lõpphinnast me metsaomanikule endale oluliselt rohkem oleksime pakkunud.

Lõppkokkuvõttes jääb oma varanduse oksjonile viimine ikkagi metsaomaniku otsustada. Kindlasti on selle otsuse tulemusel meie seas nii võitjaid kui ka kaotajaid.

Metsamüügi ABC

  • Metsa müük eeldab seda, et maksimaalse tulu saamise eesmärgil ära müü oma vara külakeskuse teadetetahvlil praalivale metsavahendajale! Küsi võrreldavaid hinnapakkumisi kogemustega metsaettevõtetelt, kes omavad isiklikku raietehnikat ja professionaalset tööjõudu.
  • Metsaskinnistu müük on notariaalne tehing ja sulle sobiva summa tasumisel kasuta notari deposiiti.
  • Raieõiguse müük ei eelda notariaalset tehingut. Vajalikud müügitingimused, millest osapooled lähtuvad on kokku lepitud raieõiguse võõrandamise lepingus.
  • Võrreldavate hinnapakkumiste küsimine tagab reeglina soodsaima müügihinna.
  • Raieõiguse müügi korral tasub arvestada sellega, et parim hind ei pruugi alati tagada parimat kvaliteeti ja keskkonnasõbralikke raietöid.
  • Raieõiguse võõrandamise leping võib sisaldada ka raiejärgse metsa uuendamise tingimusi.
  • Ära nõustu tehingu summade hilisema või osalise tasumisega. Hiljem võivad metsaostjad hakata rääkima mürsukildudest ning erinevatest haigustest sinu metsas, mis mitte kuidagi ei võimalda neil nõutud summat tasuda!
 

 

Samal teemal:

Metsamaa ja metsa hind aastal 2020
Metsa müük ja tulumaks aastal 2020
Metsamaa ja metsa ost üle Eesti
Raieõiguse ost ja metsaraie
Raieõiguse müük fikseeritud hinna või väljatuleku alusel

Metsa uuendamine on metsaomaniku kohustus
Metsamajandamiskava koostamine
Metsaraie teenus metsaomanikule

Metsa müük eeldab usaldusväärset partnerit