20 aastat jätkusuutlikku metsamajandust

Väärika ajalooga Pärnumaa ettevõte Grundar Puit tähistas 2019. aastal oma 20. juubelit. Paarikümne tegusa aasta jooksul on ettevõte Eesti metsandussektoris tugevalt kanda kinnitatud ja arenenud usaldusväärseks partneriks nii pikaajalistele kui ka uutele klientidele.

Meie väärtustame sinu metsa

staažimärgidJust nii kõlab metsafirma missioon, kandes endas 100% eestimaisel kapitalil põhineva ettevõtte Grundar Puit üht olulisemat eesmärki, nimelt seda, et metsakinnistu oleks ka pärast raietöid heas seisukorras ning metsal ja seda ümbritseval keskkonnal oleks väärtus ka järeltulevatele põlvedele. Ettevõtte juhatus usub, et just selline jätkusuutlik ja loodussäästlik metsamajandamine ongi võti, mis on neid nii kaua tipus hoidnud ja aidanud klientide usaldust võita ning hoida.

Ettevõte pakub kompleksteenust alates metsaomaniku nõustamisest ja metsa hindamisest kuni raietööde läbiviimise, metsamaterjali transpordi ja selle realiseerimiseni ning seda kõike oma professionaalse personali ning isikliku raie- ja veotehnikaga. Lisaks pakutakse metsaomanikele nõu ja tuge selliste spetsiifiliste teemadega tegelemisel nagu metsamajandamiskava koostamine ning metsakinnistute hindamine ja nende jätkusuutlik majandamine.

Tuleb tõdeda, et tagasi vaadates on ettevõttel keerulisemaid ja ebastabiilsemaid aegu 20 aasta jooksul ikka ette tulnud aga ettevõtluses on see paratamatu. Vaatamata sellele on alates aastast 1999. kliendibaasi siiski hoogsalt kasvatatud ja ka majandustulemustega võib juhatuse hinnangul üldises plaanis igati rahul olla.

Metsamaterjali väärindamine

Grundar Puit eristub teistest sarnase profiiliga metsandusettevõtetest veel seeteõttu, et ei tegeleta ainult metsa raiumisega, vaid välja on ehitatud ka oma saekaater, kus väärindatakse vähem väärtuslikku lepa- ja haavapuitu, mis vastasel juhul leiaks tee hakkepuiduna kateldesse või paberipuuna Euroopasse. Grundar Puit tütarettevõtte Grundar Timber on saekaater ja hetkel suurim lehtpuumaterjali saagija Pärnumaal, kus toodetakse eeskätt aluse- ja pakkematerjali (saematerjal kaubaaluste ja pakkimismaterjalide tarbeks). Lisaks saetakse saematerjali ka mööblitööstustele ja kasvõi saunalava või seinakatte laudadeks.

Valdav enamus toodangust müüakse kodumaistele ettevõttetele, kes seda siis ise edasi väärindavad või otse Euroopa ja isegi Aasia turgudele suunavad. Tootmisprotsessi tagajärjel tekkiv saepuru müüakse edasi graanulite, briketi või pelleti tootjatele. Saepurust toodetud küttematerjalidega saavad Eestis köetud paljud lasteaiad ja koolimajad.

Ei müü ennast maha välisinvestorile

Sealjuures on ettevõtte põhimõtteks olnud see, et ei müüda ennast maha välisinvestoritele, kes on aastate jooksul siinseid metsandusettevõtteid aktiivselt kokku ostnud, et Eestis tegutsevate ettevõtete kaudu erinevate Skandinaavia (pensioni)fondide tootlikkust tõsta. Rahulolu ja kindlustunnet aitab tagada seegi, et lisaks saekaatrile on ettevõte Pärnumaal ainult oma vahenditega välja ehitanud kontorihoone ja töökojad masinapargi hooldamiseks.

Eestimaine metsamajandusettevõte aastast 1999